Kanas Kanthamanond, Thailand, Cello

Kanas Kanthamanond, Thailand, Cello