Shuya Feng, China, Two Pianos

Shuya Feng, China, Two Pianos